Certificarea

Diploma de Psihoterapeut sub supervizare – Director de psihodramă clasică, cu recomandarea treptei de specializare psihoterapeut practicant sub supervizare.

Pentru a intra în programul de formare în vederea obținerii Diplomei de Psihoterapeut sub supervizare – Director de psihodramă clasică este obligatorie deținerea unei diplome de licență în psihologie sau a unei diplome asimilate în condițiile legii.

Diploma de Director de psihodramă clasică –Trainer, se eliberează la finalizarea etapei de bază, în urma absolvirii examenului final pentru licențiații profesiilor asimilate care nu și-au completat studiile universitare cu pachetul de discipline prevăzute pentru atestarea în specialitatea psihoterapie în cadrul CPR, și/sau licențiații din alte domenii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.