FORMAREA DE BAZĂ

Programul de formare de bază este structurat și dezvoltat pe teoria și filozofia lui J. L. Moreno și  se desfășoară pe parcursul a patru ani. 

Anul I - Obiective

Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a utiliza tehnicile psihodramatice (dublul, oglinda, inversiunea de rol, solilocviul etc.)

Formarea capacităţii de a funcţiona eficient ca eu auxiliar.

Formarea capacităţii de a oferi o împărtăşire adecvată la activitatea cu protagonist.

Dezvoltarea capacităţii de integrare şi relaţionare în grupul didactic.

Învăţarea modului de elaborare a unui protocol şi a răspunsurilor la protocoale.

Formarea capacităţii de a oferi feed-back-uri adecvate la supervizarea activităţii colegilor.

Însuşirea noţiunilor teoretice predate în anul I (elemente de istoria psihodramei, spontaneitate, creativitate, tele, sociometrie).

Dezvoltarea capacităţii de a discuta şi problematiza pe baza conceptelor şi a metodologiei psihodramatice.

Formarea abilităţii de a conduce o activitate de încălzire cu grupul de 20 de minute.

Formarea deprinderilor de respectare a cadrului de formare (timp, reguli, confidenţialitate)

Anul I - Competențe

Capacitatea de a juca pe scenă adecvat şi în folosul protagonistului ca Eu auxiliar sau Alter ego.

Capacitatea de a oferi dubluri productive

Capacitatea de a oferi oglinzi clare şi adecvate

Capacitatea de a intra bine în inversiune de rol

Capacitatea de a oferi o împărtăşire cu sens la activitatea cu protagonist

Disponibilitatea de lucru cu conţinuturi personale autentice ca protagonist sau în grup

Capacitatea de integrare în grup

Capacitatea de relaţionare în grup

Respectarea adevărului subiectiv al colegilor de grup

Capacitatea de a utiliza corect conceptele psihodramatice

Capacitatea de a răspunde pertinent la protocoalele primite

Capacitatea de a oferi feed-backuri concrete la activităţile de supervizare (despre cum s-au simţit în sesiunile respective şi cum l-au perceput pe colegul de an mai mare în rolul de director)

Capacitatea de a conduce o activitate de încălzire cu grupul de 20 de minute.

Respectarea criteriilor de timp (punctualitate, încadrarea în timp, trimiterea la timp a protocoalelor şi a răspunsurilor)

Respectarea confidenţialităţii

Anul II - Obiective

Dezvoltarea capacităţii de a utiliza ca participant la grup tehnicile psihodramatice (dublul, oglinda, inversiunea de rol, solilocviul etc.).

Dezvoltarea capacităţii de a funcţiona eficient ca eu auxiliar.

Dezvoltarea capacităţii de a oferi o împărtăşire adecvată la activitatea cu protagonist.

Dezvoltarea capacităţii de relaţionare şi de adaptare la schimbările survenite în grupul didactic.

Formarea abilităţilor de elaborare şi prezentare a unui protocol şi a răspunsurilor la protocoale.

Dezvoltarea capacităţii de a oferi feed-back-uri adecvate la supervizarea activităţii colegilor.

Însuşirea noţiunilor teoretice predate în anul II (instrumentele psihodramei, modele în conducerea grupului, elemente de psihologia dezvoltării, teoria rolului).

Dezvoltarea capacităţii de a discuta şi problematiza pe baza conceptelor şi a metodologiei psihodramatice.

Formarea şi dezvoltarea abilităţii de a conduce activităţi cu grupul.

Dezvoltarea deprinderilor de respectare a cadrului de formare (timp, reguli, confidenţialitate).

Anul II - Competențe

Capacitatea de a juca pe scenă adecvat şi în folosul protagonistului ca Eu auxiliar sau Alter ego.

Capacitatea de a oferi dubluri productive

Capacitatea de a oferi oglinzi clare şi adecvate

Capacitatea de a intra bine în inversiune de rol

Capacitatea de a oferi o împărtăşire cu sens la activitatea cu protagonist

Disponibilitatea de lucru cu conţinuturi personale autentice ca protagonist sau în grup

Capacitatea de integrare în grup

Capacitatea de relaţionare în grup

Respectarea adevărului subiectiv al colegilor de grup

Capacitatea de a utiliza corect conceptele psihodramatice

Capacitatea de a elabora protocoale pe baza activităţilor conduse ca director

Capacitatea de a răspunde pertinent la protocoalele primite

Capacitatea de a oferi feed-backuri personale (subiective) la activităţile de supervizare (despre cum s-au simţit în sesiunile respective)

Capacitatea de a oferi feed-backuri profesionale (obiective) la activităţile de supervizare (referitoare la metodologia psihodramatică)

Capacitatea de a conduce o activitate de încălzire cu grupul de 20 de minute.

Capacitatea de a conduce o activitate cu grupul de 2 ore.

Recunoaşterea şi utilizarea contingenţelor / urgenţelor în activitatea cu grupul

Capacitatea de a recunoaşte şi de a se adapta la nevoile grupului pe care îl conduce

Capacitatea de a propune activităţi originale, creativitate

Capacitatea de a propune activităţi coerente şi consistente

Capacitatea de a lucra pe realitatea grupului (dinamică, relaţii)

Capacitatea de a lucra în semirealitate

Capacitatea de a elabora consemne clare, explicite

Respectarea criteriilor de timp (punctualitate, încadrarea în timp, trimiterea la timp a protocoalelor şi a răspunsurilor)

Respectarea confidenţialităţii

Anul III - Obiective

Dezvoltarea capacităţii de a utiliza tehnicile psihodramatice (dublul, oglinda, inversiunea de rol, solilocviul etc.)

Dezvoltarea capacităţii de a funcţiona eficient ca eu auxiliar.

Dezvoltarea capacităţii de a oferi o împărtăşire adecvată la activitatea cu protagonist.

Dezvoltarea capacităţii de relaţionare şi de adaptare la schimbările survenite în grupul didactic.

Formarea abilităţilor de elaborare şi prezentare a unui protocol şi a răspunsurilor la protocoale.

Dezvoltarea capacităţii de a oferi feed-back-uri adecvate la supervizarea activităţii colegilor.

Însuşirea noţiunilor teoretice predate în anul III (mecanismele schimbării, strategie regizorală, psihopatologie şi diagnoză).

Dezvoltarea capacităţii de a discuta şi problematiza pe baza conceptelor şi a metodologiei psihodramatice.

Formarea şi dezvoltarea abilităţii de a conduce protagonistul.

Dezvoltarea deprinderilor de respectare a cadrului de formare (timp, reguli, confidenţialitate).

Anul III - Competențe

Capacitatea de a juca pe scenă adecvat şi în folosul protagonistului ca Eu auxiliar sau Alter ego

Capacitatea de a oferi dubluri productive

Capacitatea de a oferi oglinzi clare şi adecvate

Capacitatea de a intra bine în inversiune de rol

Capacitatea de a oferi o împărtăşire cu sens la activitatea cu protagonist

Disponibilitatea de lucru cu conţinuturi personale autentice ca protagonist sau în grup

Capacitatea de integrare în grup

Capacitatea de relaţionare în grup

Respectarea adevărului subiectiv al colegilor de grup

Capacitatea de a utiliza corect conceptele psihodramatice

Capacitatea de a elabora protocoale pe baza activităţilor conduse ca director

Capacitatea de a răspunde pertinent la protocoalele primite

Capacitatea de a oferi feed-backuri personale (subiective) la activităţile de supervizare (despre cum s-au simţit în sesiunile respective)

Capacitatea de a oferi feed-backuri profesionale (obiective) la activităţile de supervizare (referitoare la metodologia psihodramatică)

Capacitatea de a stabili alianţa terapeutică şi contractul terapeutic cu protagonistul.

Abilitatea de a realiza trecerea în noul timp şi de a realiza interviul existenţial

Abilitatea de construire a scenei şi de a realiza interviul in situ

Abilitatea de populare a scenei şi de a realiza interviul personajelor / dublul personajelor

Abilitatea de a conduce desfăşurarea şi modificarea scenei

Abilitatea de a realiza integrarea

Abilitatea de a utiliza grupul (euri auxiliare, auditoriu) în lucrul cu protagonistul

Capacitatea de a elabora consemne clare, explicite, non-manipulative

Capacitatea de a rămâne în rolul de director indiferent de conţinuturile aduse de protagonist

Respectarea criteriilor de timp (punctualitate, încadrarea în timp, trimiterea la timp a protocoalelor şi a răspunsurilor)

Respectarea confidenţialităţii

Anul IV - Obiective

Dezvoltarea capacităţii de a utiliza tehnicile psihodramatice (dublul, oglinda, inversiunea de rol, solilocviul etc.)

Dezvoltarea capacităţii de a funcţiona eficient ca eu auxiliar.

Dezvoltarea capacităţii de a oferi o împărtăşire adecvată la activitatea cu protagonist.

Dezvoltarea capacităţii de relaţionare şi de adaptare la schimbările survenite în grupul didactic.

Formarea abilităţilor de elaborare şi prezentare a unui protocol şi a răspunsurilor la protocoale.

Dezvoltarea capacităţii de a oferi feed-back-uri adecvate la supervizarea activităţii colegilor.

Însuşirea noţiunilor teoretice predate în anul IV (metodologia formării în psihodramă, strategie regizorală, psihodrama individuală, cercetare).

Dezvoltarea capacităţii de a discuta şi problematiza pe baza conceptelor şi a metodologiei psihodramatice.

Formarea şi dezvoltarea abilităţii de a conduce sesiuni terapeutice de psihodramă.

Dezvoltarea deprinderilor de respectare a cadrului de formare (timp, reguli, confidenţialitate).

Anul IV - Competențe

Capacitatea de a juca pe scenă adecvat şi în folosul protagonistului ca Eu auxiliar sau Alter ego

Capacitatea de a oferi dubluri productive

Capacitatea de a oferi oglinzi clare şi adecvate

Capacitatea de a intra bine în inversiune de rol

Capacitatea de a oferi o împărtăşire cu sens la activitatea cu protagonist

Disponibilitatea de lucru cu conţinuturi personale autentice ca protagonist sau în grup

Capacitatea de integrare în grup

Capacitatea de relaţionare în grup

Respectarea adevărului subiectiv al colegilor de grup

Capacitatea de a utiliza corect conceptele psihodramatice

Capacitatea de a elabora protocoale pe baza activităţilor conduse ca director

Capacitatea de a răspunde pertinent la protocoalele primite

Capacitatea de a oferi feed-backuri personale (subiective) la activităţile de supervizare (despre cum s-au simţit în sesiunile respective)

Capacitatea de a oferi feed-backuri profesionale (obiective) la activităţile de supervizare (referitoare la metodologia psihodramatică)

Capacitatea de a decide corect dacă într-o sesiune terapeutică va lucra cu grupul sau cu protagonist

Recunoaşterea şi utilizarea contingenţelor / urgenţelor în activitatea cu grupul

Capacitatea de a recunoaşte şi de a se adapta la nevoile grupului pe care îl conduce

Capacitatea de a propune activităţi originale, creativitate

Capacitatea de a propune activităţi coerente şi consistente

Capacitatea de a lucra pe realitatea grupului (dinamică, relaţii)

Capacitatea de a lucra în semirealitate

Capacitatea de a stabili alianţa terapeutică şi contractul terapeutic cu protagonistul.

Abilitatea de a realiza trecerea în noul timp şi de a realiza interviul existenţial

Abilitatea de construire a scenei şi de a realiza interviul in situ

Abilitatea de populare a scenei şi de a realiza interviul personajelor / dublul personajelor

Abilitatea de a conduce desfăşurarea şi modificarea scenei

Abilitatea de a realiza integrarea

Abilitatea de a utiliza grupul (euri auxiliare, auditoriu) în lucrul cu protagonistul

Capacitatea de a elabora consemne clare, explicite, non-manipulative

Capacitatea de a rămâne în rolul de director indiferent de conţinuturile aduse de protagonist

Capacitatea de a lucra în simbol

Capacitatea de a lucra cu reprezentări geometrice (atom social, genodramă)

Capacitatea de a lucra cu evenimente critice

Capacitatea de a lucra vigneta

Capacitatea de a lucra decentrare circulară

Capacitatea de elaborare a lucrării de diplomă

Respectarea criteriilor de timp (punctualitate, încadrarea în timp, trimiterea la timp a protocoalelor şi a răspunsurilor)

Respectarea confidenţialităţii

Ești gata să începi?

Trimite-ne un mesaj sau pune o întrebare