Cum devin membru?

Asociaţia Română de Psihodramă Clasică vă invită să faceți parte din rândul membrilor săi, prin completarea formularului de înscriere, care constituie cerere de aderare.

ARPsiC urmăreşte formarea şi perfecţionarea de specialişti în metoda psihodramei clasice, îndrumarea practicii şi a cercetării ştiinţifice în acest domeniu.

De asemenea, urmăreşte protejarea drepturilor și intereselor acestora, precum şi facilitarea comunicării între profesioniştii din domeniu, prin crearea unei comunități profesionale .

ARPsiC este membră fondatoare a Federaţiei Române de Psihoterapie – FRP, acreditată de Colegiul Psihologilor din România -CPR, membră a Federaţiei Europeane a Organizaţiilor de Formare în Psihodramă – FEPTO.

Membrii ARPsiC beneficiază de următoarele:

 Taxe preferenţiale (mai mici) pentru participarea la evenimente organizate de ARPsiC (Conferinţe, şcoli de vară)

 Dreptul de a figura în Registrul psihodramatiştilor ARPsiC, cu postarea pe site a datelor cabinetului, firmei, asociatiei;

 Posibilitatea de a afişa pe site-ul ARPsiC anunţuri şi informaţii despre activităţile proprii cu caracter psihodramatic (work-shop-uri, ateliere, cursuri) pe care cotizantul doreşte să le promoveze;

 Acreditarea de către ARPsiC a activităţilor cu caracter psihodramatic susţinute de cotizant (dezvoltare personală, psihoterapie, work-shop-uri), în conformitate cu nivelul de pregătire al acestuia;  Drepturile care derivă din afilierea ARPsiC la FEPTO (Federation of European Psychodrama Training Organisations) şi FRP (Federaţia Română de Psihoterapie) şi atestarea de către COPSI (Colegiul Psihologilor din România);

 Prioritate la publicarea articolelor în revista asociației ;

 Participarea la proiectele europene ale asociației.

Membrii ARPsiC au o singură obligaţie: să achite cotizaţia anuală de membru, la termenele stabilite de asociație.

Cotizația este în cuantum de 150 lei.

Taxa de înscriere este de 50 lei.