Curricula de formare

 

Disciplinele din cadrul programului de formare și distribuția lor pe ani

 

 

Anul de formare

               Denumirea disciplinei/modulului

      Tip evaluare

I

 

 

 

 

 

 

Istoria și dezvoltarea psihodramei

Ex.

Teorii ale spontaneităţii

Ex.

Sociometrie şi tele

Ex.

Tipuri de psihoterapie

Ex.

Colocviu final an I

C

II

Instrumentele și tehnicile psihodramei

Ex

Modele în conducerea grupurilor și psihodrama

Ex

Teoria moreniană a rolului

Ex

Psihologia dezvoltării în psihodramă

 

Ex

Colocviu final anul II

C

III

Mecanismele schimbării în psihodramă

 

Ex

Metode și intervenții în psihoterapie. Strategii regizorale – partea I

Ex

Metodologia formării în psihodramă. Problemele sociale și culturale în relație cu psihoterapia

Ex

Metode și intervenții în psihoterapie. Strategii regizorale – partea a II-a

 

Ex

Colocviu final anul III

C

IV

Psihodrama individuală

 

Ex

Psihopatologie şi diagnoză în psihodramă

 

Ex

Etică și deontologie în psihoterapie și practica psihologică

Pr

Cercetarea în psihodramă

Pr

Colocviu final anul IV

C