Etică

A.R.Psi.C. are un Cod de Etică și bune practici, la care toți membrii Asociației trebuie să adere și să-l respecte ca și profesionist – dramatist. În structura organizatorică a A.R.Psi.C. s-a înființat Comisia de Etică care monitorizează respectarea principiilor deontologice ale asociaţiei de către toţi membrii acesteia. Comisia de Etică ia în discuţie toate cazurile de abatere de la normele prevăzute de Codul Etic, fie în urma unei reclamaţii, fie prin autosesizare.

Pentru practica persoanelor formate în psihodramă sunt relevante următoarele trei coduri etice:

  1. Codul de etică și practică pentru psihodramatiști (FEPTO) – elaborat de Federația Europeană a Organizațiilor de Training în Psihodamă, comisia de etică (https://www.fepto.com/about-fepto/constitution/code-of-ethics-and-practice)
  2. Codul de etică, disciplină şi deontologie profesională al Federaţiei Române de Psihoterapie (FRP) (http://psihoterapie.ro/Pdf/Brosura_cod_etic_FRP.pdf)
  3. Codul deontologic al profesiei de psiholog (CPR) (https://www.alegericpr.ro/images/files/ordinezi_sedintaCD02072018/4._Proiect_modificare_Codul_deontologic_al_profesiei_de_psiholog_cu_drept_de_libera_practica_propunere_Comisia_de_Deontologie_si_disciplina.pdf)