Povestea noastră

Cum a început

Violeta Pecican, Președinte ARPsiC între 1999 și 2007, istorisește:

“Era în o mie nouă sute nouăzeci şi unu, în luna mai…Seminariile de psihoterapie de la Gătaia – invitaţi din străinătate, atmosfera relaxată… pentru prima dată după zece ani seminariile nu se mai desfășoară underground.

Printre invitaţi un psihoterapeut italian Giovanni Boria: persoană discretă, dar plină de farmec ne vorbeşte despre psihodramă. Un subiect despre care unii dintre noi mai auziserăm la Gătaia dar… se întâmplă ceva mai mult decât ne-am aşteptat noi să se întâmple. După un work-shop suntem fascinaţi de rapiditatea desfăşurării proceselor psihologice, intensitatea emoţiilor pe care le trăim şi eleganţa regiei directorului de psihodramă, de fluiditatea explicaţiilor pe care le primim ulterior şi provocarea pe care o reprezintă.”

Un grup de persoane susţinute de generosul profesor Mircea Lăzărescu doresc să se înscrie la un curs de formare în psihodramă: sunt psihologi, medici psihiatri şi chiar studenţi în ani terminali. Giovanni Boria (director al Studioului de Psihodramă de la Milano) este asaltat de un număr prea mare de solicitanţi pentru un singur grup, aşa că se decide începerea cursului de formare cu două grupuri de câte 12 persoane, unul la Gătaia şi altul la Sibiu. De ce în România? Pentru că aici s-a născut Moreno, părintele psihodramei, sociometriei şi psihoterapiei de grup – cum avea să scrie pe placa comemorativă din strada Şerban Vodă Nr.50, Bucureşti, pusă zece ani mai târziu de Asociaţia Română de Psihodramă Clasică.

Giovanni Boria a venit în România căutând izvoarele rezervorului de spontaneitate şi creativitate care a fost Jacob Levi Moreno. A simţit nevoia de a aduce psihodrama acasă (adică a-i forma pe specialiştii români) ca pe o datorie faţă de maestru, astfel că timp de patru ani a făcut acest lucru gratuit. Îmi amintesc că în 1998 într-o întâlnire cu Zerka Moreno la Milano (unde ne aflam împreună cu Dana Dragoteanu la invitaţia lui Giovanni Boria), aceasta plină de emoţie i-a spus “Îţi multumesc Gianni, îţi mulţumesc în memoria lui Moreno”. Noi îţi mulţumim, Gianni!

Au început drumurile sistematice ale lui Giovanni Boria în România, întâlnirile celor două grupuri, emoţii, muncă, traduceri, examene, un ritm de lucru neobişnuit pentru noi, exerciţiul punctualităţii, dezbateri şi… mai ales extraordinara experienţă a grupului ca şi agent terapeutic. Îmi amintesc că oameni pe care îi cunoşteam de câţiva ani mi-au produs revelaţii, am descoperit lucruri noi şi interesante, am stabilit relaţii profunde de prietenie cu persoane foarte diferite de felul meu de a fi, relaţii care au rămas şi în prezent la fel de intense. În 1993 a avut loc o întâlnire între italieni (studenţi şi formatori de la Milano) şi români, la Poiana Brașov, extrem de productivă (noi veniți din fostul lagăr comunist îi priveam pe ei cu admiraţie, ei ne priveau cu un pic de invidie pentru că eram fii “naturali” ai lui Moreno). În 1995 am mers noi la Sulzano – locul în care se întâlnesc de două ori pe an toate grupurile ce aparţin Școlii din Milano, la o întâlnire rezidenţială – ce bucurie să-l vedem pe Giovanni Boria lucrând acasă, să vedem studiourile de la Milano, Brescia, Padova; nici studioul nostru de la Gătaia, construit de regretatul şi dragul nostru Radu Ricman după pozele de la Beacon nu e mai prejos!

În 1995 au absolvit primii psihoterapeuţi – directori de psihodramă clasică. Diplomele eliberate de Şcoala de Psihodramă Clasică de la Milano au fost acordate în mod festiv în Studioul de la Gătaia în prezenţa profesorului acad. Mircea Lăzărescu – nici nu se putea altfel, el este naşul nostru.

În acelaşi an s-a înfiinţat Asociaţia Română de Psihodramă Clasică, cu sediul la Arad, avându-l ca şi preşedinte pe Andrei Dumitrescu – mă doare, dar pentru a doua oară trebuie să spun regretatul, nici el nu mai este printre noi. Sub patronajul Asociaţiei au început cursuri de formare în psihodramă cu formatori români, având girul Şcolii din Milano şi colaborarea directă a lui Giovanni Boria, la Sibiu. Îmi amintesc cu emoţie: aveam 12 studenţi si eram 8 formatori care ne supervizam între noi şi eram supervizaţi de Giovanni Boria, cred că a fost cea mai dură şi productivă şcoală pe care am făcut-o vreodată, totul trebuia să iasă la milimetru, să respectăm structura, programa Şcolii de la Milano. Şi am reuşit!

De atunci au fost organizate simpozioane la Gătaia (martie 2000), Sibiu (2001) în colaborare cu A.R.P., Gătaia (2002). Au apărut şi primii absolvenţi în anul 2000 – de această dată diplomele au fost înmânate la Bucureşti de către Giovanni Boria şi Consiliul Director al Institutului.
Au trecut ani în care s-au înfiinţat anual grupuri de formare la Gătaia, Bucureşti, Sibiu, Arad, Timişoara, apoi Braşov şi Craiova, însumând până în prezent sute de absolvenţi şi zeci de studenţi.
Dacă mă uit atentă în urmă n-a fost numai atât, a fost la un moment dat o întoarcere dinspre izvoare – cele pe care le căutase la început Giovanni Boria – spre matcă, Beacon. Şi formatorii români au avut ocazia să participe în statul New York, S.U.A la un stagiu de trei săptamâni organizat de Zerka T.Moreno. Am participat cu emoţia noului venit, dar şi cu orgoliul faptului că aduceam contribuţii noi ale şcolii europene de psihodramă clasică. Era în 1999 când aşteptam intrarea într-un nou mileniu, un drum inițiatic poate… care a însemnat şi acceptul Zerkăi de a face o vizită în România şi confirmarea faptului că existam, că putem face o figură bună în faţa colegilor veniţi din trei continente, că mereu mai este ceva de învăţat… 

E o coincidenţă că totul a început în luna mai?… Moreno s-a născut în 18 mai 1889 – 6 mai după calendarul vechi, la Bucureşti şi a murit pe 14 mai 1974 la Beacon. Să ne gândim la sincronicitatea diacronă a lui Jung? Pomenind numele unui psihanalist îmi vine în minte replica pe care Moreno i-a dat-o lui Freud :”Domnule Freud dumneavoastră interpretaţi visele oamenilor, eu îi ajut să poată să viseze “. Mă gândesc mai degrabă la joc, la semirealitate – ca lume imaginară şi totuşi vie, în care existenţa unor reguli reprezintă un dat de realitate, iar trăirile, emoţiile sunt autentice – şi la plusrealitate ca spaţiu de realizare a dorinţelor. Menirea noastră este poate să realizăm dorinţa lui Giovanni Boria de a aduce un omagiu lui Jacob Levi Moreno prin difuzarea în România a teoriei şi practicii psihodramei.

După 22 de ani

Radu Vulcu, Președinte al APRsiC între 2008 – 2016, continuă povestea:

“Ciclurile vieţii, la fel cu cele ale istoriei, sunt punctate de momente de bilanţ menite să arunce o lumină clarificatoare asupra acţiunilor şi perspectivelor semnificative implicate într-un demers creator. Ne aflăm la douăzeci şi doi de ani de când psihodrama s-a deschis pentru România: mai 1991 la Conferinţa de la Gătaia – prima întâlnire cu Giovanni Boria, invitat al Profesorului Mircea Lăzărescu. În toţi aceşti ani, dorinţa de face ca lucrurile să se întâmple cu creativitate şi vigoare a prins rădăcini adânci în solul natal  al lui J.L. Moreno şi a dat naştere unei comunităţi de specialişti-psihodramatişti cu competenţe variate: atât din sfera mediului clinic, cât  şi din cea a mediului formativ, educativ sau social.”

Acest proces expansiv de dezvoltare a psihodramei a fost declanşat şi conţinut de oameni pasionaţi care au ştiut de-a lungul anilor  cum să construiască structurile necesare unui drum al afirmării unei profesii noi pentru societatea românească. Mă refer aici la Giovanni BORIA – formator şi supervizor al centrului de formare din cadrul  ARPsiC, Mircea LĂZĂRESCU – mentor al atâtor generaţii de psihiatri,  Radu RICMAN – gazda generoasă de la Gătaia a  primei promoţii de psihodramatişti, Andrei DUMITRESCU – personalitate erudită a psihoterapiei româneşti şi primul preşedinte al Asociaţiei Române de Psihodramă Clasică, la Violeta PECICAN – terapeut şi formator entuziast, fost preşedinte al Asociaţiei.

Un pas esenţial în acest parcurs al difuzării psihodramei a fost crearea şi consolidarea centrelor de formare a noilor generaţii de psihodramatişti la Bucureşti, Braşov, Sibiu, Arad, Timişoara şi Craiova. Acest demers a fost coordonat cu perseverenţă şi curaj de Dana DRAGOTEANU – vicepreşedinte al Asociaţiei şi director al comisiei profesionale împreună cu formatorii  Mihaela BRAD (Arad), Violeta PECICAN (Arad), Radu VULCU (Sibiu, Craiova), Daciana ZEGREA (Timişoara), Anca NICOLAE (Bucureşti), Mihaela BUCUŢĂ (Braşov, Sibiu), Gabriela DIMA (Braşov), Angela IONESCU (Bucureşti), Mona PECICAN (Timişoara), Svetlana Popovici (Sibiu), Irina GRUIA (Craiova).

Perioada ultimilor ani a fost caracterizată din ce în ce mai mult de acţiuni comune de  organizare a unor conferinţe naţionale cu colegii de la Societatea de Psihodramă J.L. Moreno condusă cu devotament şi profesionalism de Horaţiu Nil Albini. S-au desfăşurat în acest timp  mai multe workshopuri tematice cu invitaţi străini de marcă din Italia, S.U.A, Elveţia, Marea Britanie (terapia la copii şi adolescenţi, tehnici de sociometrie, rolul directorului de psihodramă, psihodrama organizaţională, sociodramă, gestionarea conflictului etc.). Participarea specialiştilor români la evenimentele  internaţionale, în structurile de conducere ale Federaţiei Europene a Organizaţiilor de Psihodramă  (Dana Dragoteanu – Comisia de atestări) cât şi  prezenţa noastră la proiectele europene Grundtvig şi Daphne sub egida FEPTO – proiecte  derulate în conformitate cu rigorile cercetării ştiinţifice –  au lansat Asociaţia într-un circuit  european dinamic ce va  produce în anii următori noi proiecte de anvergură.

Respectând vorbele lui Moreno „nimeni nu poate vorbi în locul meu” nutrim speranţa că dupa 22 de ani psihodrama românească şi-a dobândit propria voce.