Revista Română de Psihodramă

Revista

Un loc de COMUNITATE pentru cei care folosesc metodele de acțiune în clinică, educație, mediul organizațional, pentru terapeuți de alte orientări ca spațiu de dialog și schimburi, pentru studenții aflați în formare și supervizare, pentru viitorii terapeuți aflați în căutarea unei școli de potrivite de formare în psihoterapie.

Abonează-te acum!

Dacă ne lași adresa ta de email, vei putea beneficia de numerele noi ale Revistei Române de Psihodramă.

Vrei să devii colaborator?

Criterii de publicare:

Articolele transmise spre publicare sunt supuse unui proces de evaluare de către experţi evaluatori care fac parte din Comitetul de redacţie şi ştiinţific al revistei.

Criteriile privesc urmatoarele aspecte:

  1. Criterii ştiinţifice: originalitatea şi noutatea temei propuse, abordarea metodologică a cercetării.
  2. Relevanţa şi impactul lucrării în raport cu problematica domeniului/ domeniilor (psihoterapie, psihodramă) la care face referire articolul și potențialul aplicativ.
  3. Calitatea conţinutului conceptual: credibilitatea surselor bibliografice, organizarea textului, claritatea și acuratețea noţiunilor, absența conceptelor eronate din punct de vedere științific.
  4. Criterii etice: respectarea deontologiei profesionale (confidentialitate, acordul informat al subiectilor), neacceptarea plagiatului.

Criterii privind editarea:

Cercetările calitative sau cantitative, referatele şi articolele vor însuma între 2.500-5.000 cuvinte.

Acestea trebuie să fie precedate de un rezumat (abstract) de maxim 250 de cuvinte, de maxim 5 cuvinte cheie în română şi engleză, de prezentarea autorului în maxim 100 cuvinte șu de adresa de email pentru contact a autorului/ autorilor. 

Trimiterile bibliografice se vor face prin notarea în text, între paranteze după modelul (autorul, anul apariţiei lucrării, pagina). În lista de referinţe bibliografice de la finalul articolului, titlurile cărţilor şi revistelor vor fi notate cu italic, iar titlurile articolelor apărute în cărţi şi reviste vor avea caractere normale.

Redactare: MS Word, font Times New Roman, mărime 12, spaţiat la 1,5 rânduri, fără aliniate, cu diacritice.

 

EDIȚII 2013 – 2017

Revista de psihodramă

Nr. 1 din 2013
Nr. 4 din 2015
Nr. 2 din 2014
Nr. 5 din 2016
Nr. 3 din 2014
Nr. 6 din 2017

ECHIPA EDITORIALĂ 2013 – 2017

ANCA NICOLAE

ANDREEA MIHAELA ȚĂRANU

HORAȚIU NIL ALBINI

Psihodrama este o întâlnire a clientului cu sine însuși

Psihodrama Individuală

Un articol despre ceea ce psihodramatiștii numesc “psihodrama în doi” sau “psihodrama individuală”, de la psicodramma a deux, etichetă anglo – franceză, care se referă tocmai la ședința de psihodramă realizată doar cu un singur individ.