În atenţia colaboratorilor Revistei de Psihodramă


Articolele transmise spre publicare sunt supuse unui proces de evaluare de către experţi evaluatori care fac parte din Comitetul de redacţie şi ştiinţific al revistei.

Criteriile privesc urmatoarele aspecte:

Criterii ştiinţifice

originalitatea şi noutatea temei propuse, abordarea metodologică a cercetării.

Relevanţa şi impactul lucrării

în raport cu problematica domeniului/ domeniilor (psihoterapie, psihodramă) la care face referire articolul și potențialul aplicativ.

Calitatea conţinutului conceptual

credibilitatea surselor bibliografice, organizarea textului, claritatea și acuratețea noţiunilor, absența conceptelor eronate din punct de vedere științific.

Criterii etice

respectarea deontologiei profesionale (confidentialitate, acordul informat al subiectilor), neacceptarea plagiatului.

Criterii privind editarea

Cercetările calitative sau cantitative, referatele şi articolele vor însuma între 2.500-5.000 cuvinte. Acestea trebuie să fie precedate de un rezumat (abstract) de maxim 250 de cuvinte, de maxim 5 cuvinte cheie în română şi engleză, de prezentarea autorului în maxim 100 cuvinte șu de adresa de email pentru contact a autorului/ autorilor. Trimiterile bibliografice se vor face prin notarea în text, între paranteze după modelul (autorul, anul apariţiei lucrării, pagina). În lista de referinţe bibliografice de la finalul articolului, titlurile cărţilor şi revistelor vor fi notate cu italic, iar titlurile articolelor apărute în cărţi şi reviste vor avea caractere normale. Redactare: MS Word, font Times New Roman, mărime 12, spaţiat la 1,5 rânduri, fără aliniate, cu diacritice.

Reviste Psihodrama

Apasand pe butonul de mai jos veti putea descarca arhiva noastra cu revistele de psihodrama care au aparut de-a lungul anilor

Lectura placuta!