Asociația Română de Psihodramă Clasică

Scop, Obiective și Etică

Asociația Română de Psihodramă Clasică (ARPsiC) este furnizor de formare profesională continuă cu aviz profesional CPR cu Nr. RF-II-AR-31 din 26.06.2007 / Anexa nr.1. din 09.11.2018-Reavizarea nr.1. / Anexa din 12.10.2020

Scopul Asociației

ARPsiC își propune promovarea teoretică şi aplicativă a psihodramei, a sociometriei, a grupurilor psihoterapeutice şi a altor metode înrudite precum şi îndrumarea practicii şi a cercetării ştiinţifice în acest domeniu. 

Un al doilea scop este acela de a promova şi acredita statutul de psihoterapeut/formator specializat în metoda psihodramei clasice, ca urmare a calificării, perfecţionării şi supervizării specialiştilor din domeniul clinico-medical, pedagogic şi alte domenii socio-umane.

De asemenea, ARPsiC urmărește și asigurarea unui cadru care să faciliteze comunicarea între profesioniştii din domeniu.

Obiectivele ARPsiC

Organizarea unor cursuri de formare şi perfecționare în psihodramă

Organizarea şi patronarea de reuniuni în domeniul psihodramei şi psihoterapiei, pentru valorificarea experienţei şi cercetării ştiinţifice în domeniu

Colaborarea, cooperarea şi schimbul de informaţii între psihodramatisti, precum şi psihoterapeuţi aparţinând unor alte orientări teoretice, din ţară şi străinătate

Colaborarea cu societăţi şi asociaţii ştiinţifice, culturale şi umanitare precum şi cu persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, interesate în sprijinirea şi promovarea formării specialiştilor, a practicii şi cercetării ştiinţifice din domeniul psihodramei

Facilitarea procurării şi difuzării de informaţii din literatura de specialitate

Afilierea la organisme naţionale şi internaţionale de specialitate

Editarea şi tipărirea unor publicaţii de specialitate

Alte obiective

ARPsiC își propune și initierea unor proiecte – program, ce pot include şi desfăşurarea de activităţi economice, în măsura în care aceste activităţi sunt necesare pentru finanţarea scopului principal al asociaţiei. Venitul obţinut din aceste activităţi va servi exclusiv realizării scopului principal al asociaţiei, iar aceste Proiecte-program vor fi gestionate pe baza principiului autonomiei financiare. Se urmărește de asemenea și promovarea acţiunilor asociaţiei prin campanii de presă şi strategii de marketing, cu respectarea codului de etică. 

Nu mai aștepta! Trimite-ne un mesaj și pornește pe drumul formării profesionale!