Scop, Obiective

Scop

A.R.Psi.C. îşi propune:

 1. Promovarea teoretică şi aplicativă a psihodramei, a sociometriei, a grupurilor psihoterapeutice şi a altor metode înrudite precum şi îndrumarea practicii şi a cercetării ştiinţifice în acest domeniu;
 2. Promovarea şi acreditarea statutului de psihoterapeut/formator specializat în metoda psihodramei clasice, ca urmare a calificării, perfecţionării şi supervizării specialiştilor din domeniul clinico-medical, pedagogic şi alte domenii socio-umane.
 3. Facilitarea comunicării între profesioniştii din domeniu.

Obiective

 • În vederea realizării acestor scopuri, A.R.Psi.C. îşi propune următoarele:
 • Organizarea unor cursuri de formare şi perfecţionare în psihodramă;
 • Organizarea şi patronarea de reuniuni în domeniul psihodramei şi psihoterapiei, pentru valorificarea experienţei şi cercetării ştiinţifice în domeniu;
 • Colaborarea, cooperarea şi schimbul de informaţii între psihodramatisti, precum şi psihoterapeuţi aparţinând unor alte orientări teoretice, din ţară şi străinătate;
 • Colaborarea A.R.Psi.C. cu societăţi şi asociaţii ştiinţifice, culturale şi umanitare precum şi cu persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, interesate în sprijinirea şi promovarea formării specialiştilor, a practicii şi cercetării ştiinţifice din domeniul psihodramei;
 • Facilitarea procurării şi difuzării de informaţii din literatura de specialitate;
 • Afilierea A.R.Psi.C. la organisme naţionale şi internaţionale de specialitate;
 • Initierea de proiecte – program, ce pot include şi desfăşurarea de activităţi economice, în măsura în care aceste activităţi sunt necesare pentru finanţarea scopului principal al asociaţiei; venitul obţinut din aceste activităţi va servi exclusiv realizării scopului principal al asociaţiei. Aceste Proiecte-program vor fi gestionate pe baza principiului autonomiei financiare;
 • Editarea şi tipărirea unor publicaţii de specialitate;
 • Promovarea acţiunilor asociaţiei prin campanii de presă şi strategii de marketing;
 • Orice altă activitate care este în spiritul asociaţiei şi care poate fi benefică.