Scopul și obiectivele programului de formare de lungă durată în psihoterapie-psihodramă clasică

 

Scopul principal al programului este de a oferi educație și formare profesională (inițială și continuă) de calitate în domeniul psihoterapiei, psihologilor și celor ce dețin diplome asimilate în condițiile legii în vederea dobândirii competențelor profesionale în psihoterapie-psihodramă clasică, fapt ce permite accesarea dreptului de liberă practică în psihoterapie.

Obiectivele generale ale programului de formare complementară de lungă durată în psihoterapie-psihodramă sunt:

  • Dezvoltarea competențelor profesionale transversale și de specialitate în specialitatea psihoterapie – psihodramă.
  • Cunoașterea și respectarea standardelor de calitate în serviciile psihologice în general și în psihoterapie-psihodramă în mod particular.
  • Perfecționarea pregătirii profesionale în specialitatea psihoterapie-psihodramă clasică prin însușirea unor cunoștințe avansate, metode și tehnici de intervenție în scopul creșterii calității serviciilor psihologice.
  • Creșterea posibilităților de mobilitate pe piața muncii internațională pentru psihoterapeuții psihodramatiști.