Structura programului de formare profesională de lungă durată în psihoterapie-psihodramă clasică

 

Modalități de formare/predare și alocarea numărului de ore de formare

Procesul de formare pe parcursul celor 4 ani este structurat în 5 tipuri distincte de modalități de predare/învățare/formare:

 • Cursuri teoretice;
 • Seminarii teoretice;
 • Seminarii metodologice;
 • Experiențe practice ghidate în grupul didactic;
 • Seminarii de supervizare și intervizare.

Modalitățile de formare includ următoarele metode de formare/predare:

 • Activități de predare directă (curs, seminar, exerciții, aplicații)
 • Studiu individual
 • Activități de tutorat
 • Proiecte, studii de caz
 • Activități practice
 • Supervizare și intervizare<br>

Repartizarea activităților de formare și numărul de ore de formare

Nr. crt.

Anul de formare

Tipul activității de formare

Nr.ore alocate în programa de formare

1.

 

I

Cursuri teoretice (T*)

60

Seminarii teoretice (T*)

60

Experiențe de practică ghidată în grupul didactic (P*)

150

Supervizarea experienţelor practice (T*)

30

Număr total ore anul I

300 (120 teorie, 150 practică și 30 supervizare)

2.

II

Cursuri teoretice (T*)

60

Seminarii teoretice (T*)

60

Experiențe de practică ghidată în grupul didactic (P*)

150

Supervizarea experienţelor practice (T*)

30

Număr total ore anul II

300 (120 teorie, 150 practică și 30 supervizare)

3.

III

Cursuri teoretice (T*)

60

Seminarii teoretice (T*)

60

Experiențe de practică ghidată în grupul didactic (P*)

150

Supervizarea  experienţelor  practice (T*)

40

Număr total ore anul III

310 (120 teorie,  150 practică și 40 supervizare)

4.

IV

Cursuri teoretice (T*)

70

Seminarii teoretice (T*)

70

Experiențe de practică ghidată în grupul didactic (P*)

150

Supervizarea  experienţelor  practice (T*)

50

Număr total ore anul IV

340 (140 teorie, 150 practică și 50 supervizare)

Etapa de bază în formare în psihoterapie-psihodrama clasică

Numă total ore în 4 ani de formare

 

1250

Legendă: T* reprezintă activități teoretice de formare

                  P* reprezintă activități practice de formare

                  S* reprezintă activități de supervizare și intervizare a experiențelor practice