SUPERVIZARE

Reprezintă o activitate profesională distinctă, componentă a activității de formare profesională de lungă durată în psihoterapie-psihodramă clasică 

Nivel - Superior

Accesul în etapa superioară se face după obținerea diplomei care atestă încheierea etapei de bază.

Finalizarea etapei de supervizare

Etapa superioară se finalizează cu obținerea unui Certificat de încheiere a supervizării care conține recomandarea pentru psihoterapeut practicant autonom.

Obiectivele supervizării

Obiective

Z

Exercitarea rolului de psihoterapeut în psihodramă clasică într-o manieră competentă, prin educație și formare în vederea dezvoltării unei practici științifice, cu respectarea standardelor etice, cerințelor legale și practicilor profesionale

Z

Observarea, evaluarea, feedbackul și facilitarea autoevaluării persoanei supervizate

Z

Dobândirea de către persoana supervizată de cunoștințe și abilități prin instruire, modelare și rezolvare reciprocă a problemelor

Z

Recunoașterea punctelor forte și a talentelor persoanei supervizate, cu scopul încurajării autoeficacității

Caracteristici

Caracteristici ale supervizării

Durata etapei de supervizare

Minimum 2 ani

Presupune efectuarea de către cursant a minim 300 de ore de practică de specialitate/practică clinică și minim 200 ore de supervizare

Accesul în etapa de supervizare

Etapă superioară

Accesul se face după obținerea diplomei care atestă încheierea etapei de bază de formare în psihoterapie – psihodramă clasică.

Derularea etapei de supervizare

Grup sau individual

Supervizarea profesională se va derula individual (minim 30 de ore) și prin participare la grup de supervizare (minim 50 ore).

Supervizarea este un proces interpersonal colaborativ, realizat pe baza unui contract de supervizare tripartit încheiat între supervizat – supervizor și ARPsiC, înregistrat la Colegiul Psihologilor din România. Supervizatul are dreptul să își aleagă unul sau mai mulți supervizori din specialitatea psihodramă – clasică. În cazul în care un practicant sub supervizare lucrează cu mai mulți supervizori, va exista un supervizor de referință. La finalul etapei superioare, raportul de supervizare va fi elaborat și contrasemnat de toți supervizorii cu care a lucrat sau fiecare supervizor va întocmi un raport, după caz.

TESTIMONIALE

Ce spun supervizații noștri

Atunci când am terminat formarea de bază simțeam că am foarte multe informații și abilități care să mă ajute în practica mea. Am descoperit însă că fiecare client este diferit, și că am nevoie de sprijin în continuare, pe care l-am primit de la supervizorul meu. Pentru mine, să am un profesionist care să mă sprijine, să mă îndrume și să mă asculte a însemnat diferența între anxietate și încredere.

Monica

Absolvent 2018

Formarea în psihodramă clasică a reprezentat pentru mine o perioadă de învățare, de descoperire și de cunoaștere. Supervizarea mi-a oferit apoi posibilitatea unei învățări personalizate, cu discuții libere, unele chiar în contradictoriu, care însă au însemnat nu doar o dezvoltare a mea ca profesionist, ci și o oportunitate de a-mi crește propria creativitate și spontaneitate.

Anonim

Absolvent 2020

Înscrie-te azi!

Pășește sau continuă să mergi pe drumul spre certificarea de psihoterapeut – psihodramă clasică

Înscrie-te la formarea de bazăGăsește un supervizor