ARPsiC

Design-ul programului de formare

Designul programului de formare este bazat și dezvoltat pe teoria și filozofia lui J.L.Moreno. El este astfel creat încât să permită înțelegerea și obținerea de expertiză în funcționarea psihică  individuală, a relațiilor interpersonale, a sistemului social și proceselor de grup astfel încât să permită persoanelor să fie mai eficiente, spontane și creative în domeniul sănatății, educației, dezvoltării organizaționale și a artelor creative.

Formarea se desfăşoară în două variante de grupuri de formare:

  • grupuri de week-end – care lucrează un week-end / lună
  • grupuri cu frecvenţă săptămânală – care lucrează o dată / săptămână

Grupurile didactice sunt formate din studenţi din anii I, II, III şi IV în proporţii echilibrate.

 

O parte dintre sesiuni sunt destinate activităţilor de supervizare și intervizare, de elaborare a conceptelor teoretice. Celelalte, în marea lor majoritate, sunt sesiuni de practică ghidată, conduse de studenţii de anii IV, III şi II, sub supravegherea directă a formatorului şi cu posibilitatea intervenţiei acestuia în caz de nevoie. Aceste sesiuni sunt înregistrate audio-video şi pe baza lor se face supervizarea și intervizarea. Colegii participă în calitate de membri ai grupului, ceea ce le permite, pe de o parte, să se familiarizeze cu metoda și tehnicile de psihodramă şi, pe de altă parte, să experimenteze activităţi de  explorare şi dezvoltare personală.

 

    • Dezvoltarea competențelor profesionale transversale și de specialitate în specialitatea psihoterapie – psihodramă.
    • Cunoașterea și respectarea standardelor de calitate în serviciile psihologice în general și în psihoterapie-psihodramă în mod particular.
    • Perfecționarea pregătirii profesionale în specialitatea psihoterapie-psihodramă clasică prin însușirea unor cunoștințe avansate, metode și tehnici de intervenție în scopul creșterii calității serviciilor psihologice.
    • Creșterea posibilităților de mobilitate pe piața muncii internațională pentru psihoterapeuții psihodramatiști.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever.

Revista de Psihodrama Clasica