Formare de lungă durată în psihoterapie-psihodramă clasică oferită de ARPsiC

Procedura de admitere – selecție

Procedura de admitere

1. Susținerea unui interviu cu unul dintre formatorii ARPsiC

2. Redactarea unui eseu de auto-prezentare și intenție, ocazie cu care se dovedește abilitatea pentru introspecţie şi analiză psihologică

3. Participarea la un work-shop de selecție condus prin metoda psihodramatică, în care să dovedească o motivaţie adecvată pentru o astfel de alegere profesională

Criterii de selecție

  • Să posede calificări profesionale relevante;
  • Să demonstreze prezența unor capacități/abilități prerechizite pentru formare în metoda psihodramatică;
  • Să dea dovadă de capacitate relațională în contextul de unul la unul și în contextul setting-ului de grup;
  • Să se poată raporta la lume din perspectiva altuia;
  • Să fie capabili să reflecteze asupra relațiilor sale cu ceilalți;
  • Să poată să reflecteze și să învețe din experiențe, fie în ceea ce privește feed-back-ul pozitiv, fie din cel care îi pune în dificultate;
  • Să înțeleagă și să practice un comportament etic; să respecte codul etic și deontologic al profesiei, care este parte a programului de formare;
  • Să aibă o experiență profesională sau comunitară relevantă, care să îi ajute să integreze ceea ce vor învăța;
  • Să fie dispuși să lucreze cu propria experiență de viață ca parte a formării și să își asume responsabilitatea pentru nivelul de interacțiune și auto-dezvăluire;
  • Să ofere referințe profesionale la cerere;

Un element preferenţial în selecţia candidaţilor este acela de a fi urmat o formă de psihoterapie personală, indiferent de orientare, sau de a fi implicați într-un proces psihoterapeutic (de dezvoltare personală), în curs de desfăşurare – aspect extrem de valoros în special în procesul de admitere a psihologilor și a celor cu profesii asimilate.

Procesul de selecție este non-discriminatoriu în ceea ce priveste genul, statutul social, etnia, sexualitatea, cultura, religia sau orice dizabilități sau convingeri, cu condiția ca acestea să nu interfereze cu disponibilitatea aplicantului de asumare completă a rolului de student în formare în psihodramă clasică.

Numărul maxim de studenţi admişi în fiecare an în programul de formare depinde de numărul de locuri disponibile în grupurile de formare (un loc se disponibilizează numai după absolvirea anului IV din etapa de formare de bază de către un student/cursant în formare).