Programa de formare profesională complementară de lungă durată în cadrul ARPsiC

Competențe profesionale

Nr.crt. Competențe profesionale de specialitate (CPS)
CPS1 Capacitatea de integrare și de relaționare în diverse grupuri profesionale, cu respectarea adevărului subiectiv al colegilor de grup, bazată pe ascultarea activă și manifestarea unei atitudini empatice.
CPS2 Conceptualizarea clinică a cazurilor și evaluarea psihologică din perspectiva paradigmei psihodramatice.
CPS3 Stabilirea alianţei terapeutice şi a contractului terapeutic cu persoana/grupul; Stabilirea comunicării cu persoana/grupul – subiect al intervenției psihodramatice.
CPS4 Utilizarea cunoștințelor de diagnoză și psihopatologie în formarea unui grup și în stabilirea intervenției psihoterapeutice; intervenție psihoterapeutică specifică psihodramei, prin care se modifică mecanisme psihologice implicate în sănătate, tulburare / boală mintală, dezvoltare personală; prevenirea patologiei.
CPS5 Utilizarea settingului, a instrumentelor și tehnicilor de psihodramă, adaptarea strategiilor regizorale în intervenții psihoterapeutice de psihodramă, individuale și de grup, cu respectarea standardelor științifice.
CPS6 Psihodrama individuală, de cuplu și de grup, a copilului, familiei, adultului și vârstnicului, cu aplicație generală, pentru promovarea și optimizarea sănătății și dezvoltării umane.
CPS7 Aplicarea psihodramei în diverse domenii: sănătate, educație, comunitate, organizațional, domenii creative ș.a.m.d.;
CPS8 Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare în psihoterapie-psihodramă clasică. Participarea la validarea metodelor și tehnicilor de psihoterapie-psihodramă clinică, participarea în implementarea de proiecte în psihoterapie și sănătate individuală și de grup. Respectarea principiilor de etică a cercetării în psihoterapie.
CPT                              Competențe profesionale transversale (CPT)
CPT1 Respectarea confidențialității și a comportamentului deontologic și de etică profesională. Aplicarea principiilor și standardelor etice în evaluarea și intervenția în cadrul grupului și individual. Reflecție etică în situații problematice.
CPT2

Capacitatea de a oferi feed-back-uri constructive la supervizarea activităţii colegilor, contribuind la învățarea socială, prin sprijinirea dezvoltării celorlați; abilități de lucru în echipă.

CPT3 Dezvoltare profesională continuă, actualizare constantă a cunoștințelor în domeniul de specialitate prin participare la conferințe, școli de vară, workshop-uri și menținerea relațiilor profesionale cu alți profesioniști și organisme profesionale și științifice relevante.
CPT4 Capacitatea de integrare și de relaționare în grup, respectarea adevărului subiectiv al colegilor de grup; recunoașterea și respectarea diversității și multiculturalității.